ANALIZA I OCENA

Analizy, oceny i diagnozy zawarte w dziełach wy­mienionych autorów stanowią istotny przedmiot badań dla historyków Ikiultuiry, godny odrębnych studiów. To­też odsyłając czytelnika do specjalistycznych opracowań w tym zalkresie , pragniemy jedynie zaznaczyć, że kli­mat dyslkusji prowadzonych w środowiskach intelektu­alnych ostatnich lat XIX i pierwszej połowy.XX w. wiele zawdzięczał wspomnianym autorom i ich twór­czości oraz oddziałał z kolei w niemałym stopniu na interesujące nas w niniejszym studium teorie zrodzone w środowisku ideologów kultury fizycznej. Bowiem na­stroje panujące w kręgach ptrzedstawicieli myśli hu­manistycznej przenikały w dużej mierze do rozmaitych kategorii inteligencji i modelowały w sposób istotny jej mentalność.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!