BRATERSTWO IDEAŁÓW

Igrzyska stwarzały też sprzyjającą plat­formę do dalszego pielęgnowania i upowszechniania mieszczańskichideałów irownośoi, wolnośoi i braterstwa, ideałów, które praktycznie zostały wyeliminowane z ży­cia rynkowego społeczeństwa i’ zepchnięte do roli szla­chetnej utopii przez kręgi polityczne,,- wyrażające inte­resy kapitalistycznych, monopoli. Stanowiły . one — in­nymi, słowy — swego rodzajru.wyraz tęsknoty iza pięk­nymi a nierealnymi ideałami mieszczańskiej demokra­cji, liberalizmu, walnej igry sił dtp.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!