CELE DO REALIZACJI

Cele do realizacji , których sport jest powołany, – nie ograniczają się jedynie do zdrowia fizycznego. Nie­mniej istotne są wartości ideologiczne i moralne. Za­daniem sportu robotniczego jest przede wszystkim ochrona pracowników fizycznych przed złymi warun ­kami życia w społeczeństwie kapitalistyczny.W gronie’ działaczy komunistycznych dobitnie i jed­noznacznie podkreślano klasowy charakter’ robotni- ‘ czych organizacji sportowych. „Międzynarodowy Zwią­zek Robotniczo-Chłopskich Organizacji Wychowania – Fizycznego — czytamy w statucie tej organizacji — . Czerwona Międzynarodówka Sportowa jednoczy wszy- stkie robotnicze i chłopskie organizacje gimnastyczne i sportowe, stojące na platformie proletariackiej walki, klasowej.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!