CHARAKTERYSTYCZNE WIDOWISKA

Tęgo rodzaju widowiska, a także cyrk — jego zdaniem—    charakterystyczne są dla cywilizacji schyłkowych: Rzymu Cezarów,. Meksyku z czasów Montezumy i-hi- /tlerawskich. Niemiec: „Te surogaty męskości i brawury to nieomylne oznaki .ogólnej niemocy i dojmującego pragnienia śmierci. Owe groźne symptomy ostatecznego rozkładu występują w dzisiejszej ‚cywilizacji maszyno­wej pod maską sportu masowego”. .Uwaga Mumforda o sporcie współczesnym są nie­zmiernie charakterystyczne także ‚dla innych przedsta­wicieli myśli społecznej, iktórzy przeciwko niemu wy­toczyli cały rejestr (krytycznych opinii. ‚Zebrał je i upo- , nządkował w interesującym szkicu , Andrzej Ziemilsiki wskazując na ich ‚aktualność także w świede dzisiejszym.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!