DALSZA ANALIZA

Dalsza analiza interesujących nas treści teoretycznych wymagała — z punktu widze­nia dyrektyw historii myśli społecznej, socjologii wie­dzy i socjologii ideologii — dokonania ich wewnętrz­nych podziałów i rozczłonkowań. Konsekwencją tego stanowiska była próba. rozróżnienia między tymi treś­ciami myśli społecznej, które bezpośrednio służyły sadnieniu i rozwijaniu określonego modelu działalności praktycznej, i tymi, które jedynie pośrednio uwikłane były w potrzeby i interesy praktyki społecznej, dzięki czemu występowały w wersji bardziej ogólnej, teore­tycznej w pełnym tego słowa znaczeniu, a więc bar­dziej  uniwersalnej.. Tę pierwszą „warstwę” refleksji teoretycznej nazwaliśmy na -użytek niniejszej pracy ideologią w węższym znaczeniu. ‚

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!