DLA AGRESYWNYCH CELÓW

Bowiem dla celów agresywnych bądź obronnych po­trzebna była nie tylko wyszkolona, ale także sprawna fizycznie armia, co z kolei — wraz’z przyjęciem zasady powszechnego obowiązku służby ‘ wojskowej’—musiało wywołać konsekwencje w skali masowej. Liczne postu­laty idące w tym kierunku zgłaszane były szczególnie bezpośrednio po zakończeniu I wojny, światowej, w cza­sie której okazało się, iż duży odsetek rekrutów był nie-: zdolny do udziału w‘wojnie właśnie na skutek niedo­rozwoju fizycznego. Liczne informacje i komentarze na ten temat zamieszczano na łamach prasy ogólnej i spe­cjalistycznej oraz w wielu dyskusjach prowadzonych’ w kołach wojskowych i w środowisku działaczy kultury fizycznej, co zresztą wiązało się bezpośrednio z ważną praktycznie kwestią wzajemnego związku między yjy-7 chowaniem fizycznym i sportem ą przysposobieniem ‚ wojskowym.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!