DODATKOWE POTWIERDZENIE

W ten sposób uzyskaliśmy dodatkowe potwierdze­nie uzasadniające społeczne znaczenie i kreacyjne funk­cje „panujących” nurtów filozoficzno-spółecznych (źró­dło inspiracji), jak też owej filozofii praktyki konstruo-. wanej doraźnie z’ zapożyczonych często i odpowiednio . „spreparowanych” elementów przez różnych teorety­ków i ideologów wielorakich ruchów społecznych. Sło­wem, jest to przyczynek do badania losów określonych filozofii społecznych czy filozofii kultury wówczas, gdy stają się one narzędziami społecznego działania o cha­rakterze masowym.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!