DWA NURTY W KULTURZE FIZYCZNEJ

Brak nam jeszcze młodych pokoleń’z odchwaszczoną z obcych wpływów kulturowych psychiką; okres niebytu poli­tycznego pozostawił w nas głębokie rysy w postaci nadmiernie refleksyjnego stosunku do. rzeczywistości, skłonności do podziwu dla obcego dorobku kulturalnego. Przedstawione dotąd zdarzenia i opinie o rozwoju kultury fizycznej , w Polsce i jej uwikłania w szersze procesy natury ekonomicznej, społecznej, kulturo j i politycznej^dotyczyły tego nurtu, który reprezentuje mieszczański model myślenia.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!