DZIĘKI POSTĘPOWI TECHNIKI

Z drugiej jednak strony, dzięki postępowi techniki, a jednocześnie wzirostowi ruchu robotniozego i zawodo­wego, w krajach wysoko rozwiniętych osiągnięto (przy­najmniej nominalne) skrócenie ‚Czasu pracy zawodowej do ośmiu godzin, co stworzyło w konsekwencji»per­spektywę, a jednocześnie konieczność  wypełnienia cza­su uwolnionego od pracy czynnościami nie .bezpo­średnio utylitarnymi lub wręcz- autotelicznymi. Owe gwałtowne przemiany i wewnętrzne konflikty Społeczeństwa kapitalistycznego stawały się glebą dla licznych teotnii, głoszących kres, trwały kryzys bądź co najmniej ciężką chorobę zachodniej cywilizacji.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!