DZIĘKI POSTĘPOWI TECHNIKI

Z drugiej jednak strony, dzięki postępowi techniki, a jednocześnie wzirostowi ruchu robotniozego i zawodo­wego, w krajach wysoko rozwiniętych osiągnięto (przy­najmniej nominalne) skrócenie ‚Czasu pracy zawodowej do ośmiu godzin, co stworzyło w konsekwencji»per­spektywę, a jednocześnie konieczność  wypełnienia cza­su uwolnionego od pracy czynnościami nie .bezpo­średnio utylitarnymi lub wręcz- autotelicznymi. Owe gwałtowne przemiany i wewnętrzne konflikty Społeczeństwa kapitalistycznego stawały się glebą dla licznych teotnii, głoszących kres, trwały kryzys bądź co najmniej ciężką chorobę zachodniej cywilizacji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!