GENERALNE ZAGADNIENIE

Wracając zaś .do generalnego zagadnienia zarysowa­nego wyżej, mianowicie zagadnienia swoistych antyno­mii natury kultury, jaką podnoszono ,w refleksji hu­manistycznej interesującego nas okresu, oraz wypływa­jących z łych refleksji dążeń do odrodzenia współczes­nego człowieka na drodze ponownego nawiązania zer­wanych nici łączących go iz- przyrodą, warto zauważyć, że.na gruncie teorii kultury fizycznej dziedziną, w obrę­bie której w sposób najbardziej interesujący, odkrywczy i pogłębiony , rozbudowano różnorodne punkty, widzenia w tym zakresie, był alpinizm oraz jego odpowiednik lokalny — taternictwo. -Kwestie te omawiamy szczegó­łowo w rozdziale. o poglądach teoretycznych Mariusza Zaruskiego, wiążąc je głównie z literaturą i kulturą umysłową neonomantyzmu polskiego.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!