GÓRNA WARSTW INTELEKTUALNA

 Bowiem — jak pisała’ Antonina Kłoskowska:‘„Górna warstwa intelektualna Opolskich Europejczyków żyła problemami’ kulturalnymi wielkich stolic’ Zachodu, ./przyjmując  jego. impulsy myślowe —’ przynajmniej z zakresu humanistyki — z niewielkim na ogół opóźnie­niem” . Dlatego’ to w Polsce — jak należy sądzić — rozwinął się żywy nurt krytyki .cywilizacji przemysło­wej i kultury masowej, w tym także krytyki sportu sta­dionowego, zanim jeszcze zjawiska te przybrały cha­rakter masowy. Na fakt ten zwróciła uwagę Kłoskow- ska wskazując, iż na początku XXw. pojawił sięwPol- sce estetyczny nurt krytyki kultury masowej, czego symptomy można śledzić już w twórczości. Miriama Przesmyckiego.

 

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!