IDEOLOGICZNE FUNKCJE

Wiek XIX, a szczególnie jego druga połowa, apoteo- zował znaczenie nauki dla postępu społecznego i cywi­lizacyjnego. Od Saint-Simona i Augusta Comte’a wy­wodzi się przekonanie, rozpowszechnione szeroko przez filozofię pozytywistyczną/ iż jedynie naukowy punkt widzenia może zostać przyjęty za podstawę społecznego-    działania. Było ono zresztą właściwe także opozycyjnej formacji intelektualnej,’ mianowicie marksizmowi, który, z tychże również względów przybrał nazwę socjalizmu naukowego.Ten stan rzeczy nie mógł oczywiście pozostać bez ~ wpływu na rodzącą się i rozwijającą refleksję „teo­retyzującą” społeczny ruch wychowania fizycznego sportu.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!