IDEOLOGICZNE ZAŁOŻENIA

A oto węzłowe ideologiczne za­łożenia omawianego ruchu zarówno w socjalistycznej, jak i komunistycznej wersji:Robotnicza kultura fizyczna jest częścią składową robotniczej kultury w ogóle. Jako taka jest ona różna od . kultury mieszczań­skiej i związana ściśle z walką robotników o wyzwo­lenie społeczne.   Pełni,przede wszystkim funkcje higieniczno-zdro- wotne.” Przeciwdziała zatem szkodliwym warunkom zdrowotnym, w jakich robotnik mieszka i pracuje.  Ideałem proletariatu jest człowiek wszechstronnie rozwinięty. ’Stąd też na poparcie- zasługuje przede wszystkim sport powszechny (zdrowotno-rekreacyjno-zabawowy). Godne napiętnowania są natomiast obja-: wy rekordomanii, spektatorstwa, komercjalizacji i pro­fesjonalizacji jako przejawy mieszczańskich ideałów społecznych i. mieszczańskiego stylu życia.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!