INTEGRACJA NARODOWA SPOŁECZEŃSTW

Jednaikże integracja narodowa wielu społeczeństw eu­ropejskich dokonała się nie tylko w wyniku tprzemian ekonomiczno-społecznych i .  Ikulturowo-połrtycznych ó charakterze miieiszczańśkOidemóikratyaznym. Towarzy­szyły im liczne walki – narodowo-wytzjwoleńcże, które przyspieszyły rozpad tradycyjnej wspólnoty feudalnej. Wojny napoleońskie, wystąpienia rewolucyjne określa­ne’wspólną nazwą Wiosny Ludów, wojna francusko- -pruska 1870 – 1871 to tylko ważniejsze przykłady kon­fliktów budzących i oimacniających świadomość odręb­ności narodowej wielu społeczności.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!