ISTOTNY CZYNNIK

‚Istotnym czynnikiem pobudzającym ten nurt dys­kusji i zamierzeń organizacyjnych był program wło­skiego a później niemieckiego faszyzmu, który włączył do swej ideologii i praktyki społeczno-politycznej po-/ stulat upowszechnienia sprawności fizycznej jako nie­zwykle ważny element.Jest, rzeczą charakterystyczną, iż wielkie systemy wychowania fizycznego, jakie pojawiły się w XIX stu­leciu w Europie, , a więc system Friedricha’ Ludwika Jahna- (1778- 1852)/ Franza Nachtegalla (1777- 1847) i Pehra Henrika Liinga^(1776 – 1839), a także doświad­czenia francuskie w zakresie, wychowania fizycznego po 1870 r., związane były integralnie z sytuacją narodo­wej klęski, agresji.bądź zagrożenia.

 

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!