ISTOTNYREZULTAT

Istotnym rezultatem raziwoju medhanizacji .była da­leko idąca specjalizacja pracy . Pociągnęła ona za sobą ujemne skutki- w izakresie fizycznego d .psychicznego zdrowia .ludności pracującej w .przemyśle.,Fakt  ten, a ponadto niedorozwój urządzeń sanitarnych w jmia- stach, niehigieniczne warunki pracy i wypoczynku-po pracy, nadmierne. wydłużenie ‚czasu ipracy oraz -brak dostatecznych urządzeń i nawyków ‚dla rekreacji fi­zycznych i psychicznych sił do pracy, Szczególnie wśród mieszkańców miast, rodziły coraz bardziej’palące pro­blemy domagające się. rozwiązań.

 

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!