JAKO PIERWSZY

Bodaj;jako pierwszy myśl tę rozwinął Eugeniusz Piasecki, który w obszernym artykule, poświęconym analizie inicjatywy Jordana jako zjawiska specyficz­nego na tle podobnych w skali światowej, wystąpił ja­ko gorący zwolennik idei parku Jordana we Lwowie. Jednak z właściwym mu nastawieniem antysportowym i antywidowiskowym radził Piasecki z projektu parku „usunąć wszystkie rzeczy zbytkowne, dogadzające wy­rafinowanym potrzebom, ‚jak boiska i tory – asfaltowe lub trybuny itp”. Wychowanie fizyczne w proponowa­nym parku chciał sprowadzić’głównie do gier i żabaw oraz lekkiej atletyki.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!