JEDNOLITY ZWIĄZEK

Czerwona Międzynarodówka Sportowa jest jednolitym światowym związkiem’ robotniczó-ćhłop- skich organizacji sportowych i gimnastycznych i sku- ’pia wokół siebie masy pracujące miast i wsi w celu ich wychowania i wzmocnienia fizycznego, tak aby w  wal­ce . klasowej proletariatu mogły wziąć udział jako bo– jownicy, przygotowani do pokonywania przeciwieństw,’ fizycznie sprawni, odważni i pełni zdecydowania. Kul­tura fizyczna, ćwiczenia gimnastyczne j sport nie są celem samym w sobie, lecz środkiem w proletariackiej walce klasowej”.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!