KONSEKWENTNE KONCEPCJE

Diltheya, zdaniem iktóregó „właściwości przyrodnicze,. fizyczne nie konstytuują osobowości ludzkiej. Przyroda stanowi świat wobec osobowości zewnętrzny, rządzący się własnymi prawami.Dilthey.przeoiwstawiał sdę konsekwentnie koncepcjom poszukującym przyczyn zjawisk psychicznych w-bodź­cach zewnętrznych, zarówno w środowisku przyrodni­czym, jak i w procesach fizjologicznych. Struktura psy­chiczna człowieka, będąca zespołem wewnętrznych prze­żyć,i postaw wobec otoczenia, wyjaśnia się — jego zda- niem —’ sama przez się, bez uciekania się do bodźców zewnętrznych.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!