KONSTRUKTOR IDEI

Dlatego też — jak sądzimy—.celowe będzie przypomnienie,bardziej istot­nych opinii w tym zakresie, które — już na wstępie można to zauważyć — bardzo często odbiegały od tych założeń i ocen, jakie przyjmował sam Jordan i jego współpracownicy. Widziano w Jordanie kontynuatora idei Komisji Edu­kacji Narodowej w szerokim tego słowa znaczeniu, ale przede wszystkim dotyczących koncepcji wychowania młodzieży.. Podkreślano, iż tak jak niegdyś ustawa Ko­misji zakładała związek i zjednoczenie najściślejsze du­szy z ciałem, co w konsekwencji wymaga integracji wychowania intelektualnego i moralnego z fizycz­nym , tak też i Jordan przyjął potrzebę kształcenia człowieka całkowitego za generalną zasadę swego sy­stemu.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!