KULTURA FIZYCZNA JAKO ZJAWISKO SPOŁECZNE

Współczesne wychowalnie fizyczne i aport jako zjawiska -społeczne isą w swej istocie aotynomiczne. Wyrastają one z (procesów charakterystycznych dla; krajów/po¬stępującej od początku XIX stulecia rewolucji prze¬mysłowej oraz ‚towarzyszących jej iprizeobrażeń natury ekonomicznej, społecznej i kulturalnej, a jednocześnie funkcjonują jako formy swoistej reakcji obronnej wo¬bec dysfunkcjonalnych elementów czy aspektów tychże zmian.  Względnie izolowane i samowystarczalne społeczności tradycyjne („stanowe”,- „zamknięte”, „sakralne”), opar¬te na ujednoliconym systemie norm, wzorów, wierzeń i zachowań w ramach hierarchicznej struktury społecz¬nej, trwałe siłą tradycji i wspólnoty duchowej, ulegały N— jak wiadomo — stopniowemu rozpadowi na rzecz struktur o przewadze więzi rzeczowych i formalnych.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!