KULTURA I SPORT

Sport und Kultur, skrysta­lizowało się szereg stanowisk, wśród których przeważały pejoratywne oceny sportu jako elementu kultury. W środowisku polskimi wspomnianą dyskusję rozpoczął publi­cysta i taternik oraz ‚działacz wychowania fizycznego we Lwowie, Roman Kordys, który zamknął swoje rozważa­nia następującym zdaniem: „możemy przyjąć za pew­nik, ‚ że sport w formie najpowszechniej spotykanej [chodzi o sport współzawodniczy] jest dla kultury spo- łecznej nie tylko bez wartości ale stanowi czynnik roz- ‘ kładowy”.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!