MIĘDZY DWOMA POGLĄDAMI

Czynności, która jest symbolem życia duchowego, zostaje zawsze nienaruszona. Także’ zdegenerowane. formy sportu po­zostają symbolem kultury, ale zregenerowanej” .Między tymi dwoma poglądaimi na sport widowisko­wy, tzn. między postawą romantyczno^arystokratyczną i postawą pozytywistyczną (skrajnej negacji i umiarko­wanego optymizmu) toczyły się w kręgach ludzi .’pióra ‚zacięte boje, trwające przez dziesiątki (lat i aktualne ‚ w pewnej mierze także w dobie ’obecnej. Areną ich były środowiska literackie i publicystyczne, Ikoła peda­gogiczne oraz kręgi ‚działaczy i ideologów kultury fi­zycznej.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!