MIMO ZAŁAMANIA

I mimo poważnego załamania się tych nadziei w. pierwszych latach niepodległości, ogniskowały one . w dużej mierze ambicje różnych ugrupowań politycz­nych, a przede – wszystkim Narodowej Demokracji i obozu, piłsudczykowskiego, czy, szerzej tzw. .lewicy niepodległościowej . Szczególny zaś charakter ideologia narodowa uzyskała w okresie tworzenia jednolitego’frontu walki z faszyz­mem oraz w. przededniu II wojny światowej.Pobieżność, a co.za.tym idzie skrótowość dotychcza­sowej relacji o przekszcałcąniu się nowoczesnych na­rodów i ideologii narodowej w Europie i na ziemiach polskich zmusza oczywiście do nieodzownych uprosz­czeń i schematyzmu, co nie pozwala na uwidocznienie całej złożoności tej problematyki zarówno w jej aspek­cie teoretycznym, jak manifestacjach o charakterze praktycznym.

 

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!