NAJBARDZIEJ ISTOTNA ROLA

Wśród nich rolę najbardziej istotną i aktywną odegrała inteligencja, a przede wszystkim inteligencja twórcza. Idea emancypacji narodowej i niepodległości, ukształtowana przede wszystkim przez kulturę roman­tyczną, zawierała w sobie treści uniwersalne i jako taka legła u podstaw późniejszych ruchów społecznych, które modyfikowały jej oblicze w zależności od uwikłań i konkretnych, usytuowań historycznych. Idea ta, szczególnie silnie rozwijana przez wiele ugrupowań po­litycznych, na przełomie XIX i XX stulecia, przeżyła swoją szczytową fazę u progu drugiej niepodległości, kiedy to z perspektywą powstania państwa polskiego v/iązano.bardzo;duże nadzieje realizacji pełnego odro­dzenia narodowego, reform socjalnych i wolności poli­tycznej.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!