NAJBARDZIEJ KONSEKWENTNIE

Najpełniej jednak i najbardziej konsekwentnie rozbudowana została w twórczości Floriana Znanieckiego, co przedstawimy i uzasadnimy w odrębnym rozdziale.Ten stan rzeczy na ziemiach polskich był zresztą od­biciem ogólniejszych procesów zachodzących w świato­wej nauce o wychowaniu fizycznym i sporcie, które . doprowadziły do, wyodrębnienia się dwóch zakresów w ramach tego, co można by nazwać ogólną teorią kul­tury fizycznej. Niezmiernie charakterystyczna pód tym względem była wypowiedź cytowanego już prezydenta Kongresu Wychowania Fizycznego i Sportu, który od- ; był się w Amsterdamie w 1928 r.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!