NAJBARDZIEJ SYMPATYCZNE ZJAWISKO

Bodaj najbardziej symptomatycznym zjawiskiem dla  współczesnego sportu stała się inicjatywa znanego fran­cuskiego teoretyka o ambicjach filozoficznych, a jedno- cześnie działacza społecznego Pieirre «de Coubertma, mianowicie inicjatywa wznowienia ‚dawnych igrzysk olimpijskich, która uzyskała akceptację na -drugim kon­gresie sportowym w Paryżu w. 1894 r. Odtąd to nowo­żytne igrzyska stały się osią organizującą ii stymulującą ‚ ambicje sportowe w skali światowej. .Były wyrazem tendencji, integracyjnych narastających w ekonomice, strukturze społeczno-politycznej i kulturze krajów roz­winiętych, a jednocześnie stały .się terenem, na. którym, w foirmie wysublimowanej, dawały o sobie izmać wzmo-żonie konflikty ii antagonizmy klasowe, narodowe, wresz­cie ustrojowe.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!