NAJMNIEJ POWSZECHNE PRZEKONANIE

Już wtedy — jak wynika z licznych przemówień wygłoszonych nad trumną uczonego — usiłowano uprzytomnić licznie zgromadzonym entuzja­stom Jordana jego wyjątkowość, niepowtarzalność i istotny wpływ na dzieje kultury polskiej.Niemniej jednak powszechne przekonanie o pionier­skiej roli Jordana nie zostało dotąd poddane głębszej analizie i ocenie. Ograniczono się jedynie do opisu tych wątków , jego poglądów i rodzajów działalności, które miały być świadectwem przyjętej bez szerszego uzasad­nienia tezy. I tak np. Władysław Bujak wskazywał na wpływ eksperymentu Jordana na rozwój podobnych inicjatyw za granicą.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!