NAJPEŁNIEJSZA GWARANCJA

Najpełniejszą gwarancją tego ~ pierwszego jeist rozwój przemysłu maszynowego. „To wezwanie Berthelotta — pisał Flriedimann — jest jakby ostatnim . echem . hymnów samtisiimonistów, echem na-_ dziei, którą epoka. triumfującej buirżuazji związała z przemysłem, aby przynieść ludziom dobrobyt i szczę­ście. Pokolenie będące pod tak wyraźnym wpływem Darwina i . Spencera nie mogło odnieść. się nieufnie, do. mechanizacji (przemysłu jako jednej z najpłodniej- t szych w skutki .przemian wniesionych’ do cywilizacji pnzez naukę. Jest irzeczą charakterystyczną — konklu­duje jednostronnie autor — że żaden iz wielkiich umy­słów tej epoki […] nie zastanowił się nad tym, jakde będzie oddziaływanie maszyn na. wrażliwość i umysł tych; którzy się stale niimi posługują” .

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!