NASILENIE WIDOWISKOWOŚCI

Otóż — zdaniem Bilińskiego — nasilenie widowisko­wości i wyczynu w sporcie starożytnym wiąże się z- przenikaniem tego- ostatniego do warstw, średnich i niższych tego -społeczeństwa, szczególnie rzymskiego, a zatem, z procesami jego demokratyzacji i upowszech­nienia jako widowiska,; 00 pociągnęło za sobą nasilenie krytyki. głoszonej -z pozycji  arystokratycznych. Otóż wydaje się, iż ‚analogiczne zjawisko obserwujemy wcza­sach nowożytnych, kiedy to sport będąc początkowo elementem kultury – arystokracji rodowej (Anglia), staje się wiraż z rozwojem kapitalizmu własnością klas średnich a później proletariatu, zmieniając jednak swój dawny charakter na skuteHc spotęgowanego dążenia do współzawodnictwa, rekordu ‚i iśpektatarstwa.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!