NASILENIE WIDOWISKOWOŚCI

Otóż — zdaniem Bilińskiego — nasilenie widowisko­wości i wyczynu w sporcie starożytnym wiąże się z- przenikaniem tego- ostatniego do warstw, średnich i niższych tego -społeczeństwa, szczególnie rzymskiego, a zatem, z procesami jego demokratyzacji i upowszech­nienia jako widowiska,; 00 pociągnęło za sobą nasilenie krytyki. głoszonej -z pozycji  arystokratycznych. Otóż wydaje się, iż ‚analogiczne zjawisko obserwujemy wcza­sach nowożytnych, kiedy to sport będąc początkowo elementem kultury – arystokracji rodowej (Anglia), staje się wiraż z rozwojem kapitalizmu własnością klas średnich a później proletariatu, zmieniając jednak swój dawny charakter na skuteHc spotęgowanego dążenia do współzawodnictwa, rekordu ‚i iśpektatarstwa.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!