Ocenianie postępów dzieci

Dla większości szkół najważniejsze jest ocenienie postępu pedagogicznego z każdym uczniem. Wielu rodziców nie ma nawet pojęcia o tym, jak dokładnie i regularnie nauczyciele muszą wprowadzać informacje na temat postępu i rozwoju każdego ucznia, razem z jego nazwiskiem i tygodniową oceną. Wszystko to ma na celu wprowadzić o wiele bardziej wymierną skalę oceny ucznia, bo jeśli bardzo słaby ciężką pracą ostatecznie dochodzi do poziomu czwórek, jego praca wymaga całkiem innej skali odniesienia niż sukces piątkowego ucznia, który od zawsze naukę traktował jak hobby. Ale w szkole system oceniania nie może wynikać jedynie z postępów lub ich braków w ocenach i zachowaniu. Bardzo wiele o dzieciach dowiaduje się chociażby nauczyciel wychowania fizycznego, przy którym większość osób zachowuje się nader normalnie. Ten nauczyciel może stać z boku i patrzeć, jak dzieciaki grają ze sobą i przeciwko sobie na boisku, nie powstrzymując się od szczerości, co daje unikalny pogląd na to, jak faktycznie rozwija się ich psychika.