OMAWIANA TENDENCJA

Omawiana tendencja przejawiła się także “w innych orientacjach filozoficznych, ńp. w anty- racjonalistycznym i antynaturalistyazhym nurcie filozofii życia. Jego przedstawiciele/ odwołując się do zjawisk „życia” przeciwstawianych  krytykowanej kulturze, tam upatrywali czynnik odrodzenia zagubionych warto­ści. I tak np. Nietzscheańsika tęsknota za tężyzną fizycz­ną, nadzieje Freuda na rozładowanie napięć między id i superego oraz Bergsonowskie poszukiwanie źródełoży- . wienia martwoty Hudzflrieh wytworów w podświadomości i intuicji, to ‚zbieżne z sobą ipróby. przezwyciężenia od­rębności i „wrogości” dwóch sfer ludzkiego „ja” oraz dwóch sfer rzeczywistości: natury i kultury.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!