OSŁABIONE STANOWISKO

Stanowisko Diltheya,’ osłabione nieco przez jego. Won- – tymiatorów, wznawiało z <całą ostrością tradycyjne dua­listyczne lantyńomićzne rozróżnienie natury i kultury, co w odniesieniu do człowieka jako zjawi^ka graniczne- go znaczyło rozdarcie owej jedności psychofizycznej na – dwa przeciwstawne sobie elementy: duszę ii ciało — stąd też,’ jak należy sądzić^ pojawiły się tendencje i po­szukiwania) które’ zmierzały do przezwyciężenia dua-. listyćzriej koncepcji świata i człowieka. Do najbardziej ambitnych prób należała’ propozycja marksistowska, która usiłowała uchwycić zbieżność i dialektyczną jed­ność prawidłowości rządzących (przyrodą, społeczeń- ; stwem i jednostką, nie kwestionując zresztą ich względ­nych odrębności.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!