OWOCE OSIĄGNIĘĆ

Słowem — jak. pisał Friedmann — „na przełomie XIX i XX stulecia społe­czeństwa zachodnie .ukazały wszystkim jasno owoce swych osiągnięć — zupełnie odmienne od tych, Jakie przepowiadali naukowi prorocy, owoce goaizkie a cza­sem trujące. Do drugiej rewolucji przemysłowej, do wszechświatowego rozwoju techniki, , do ogromnych zdobyczy mechanizacji przyłączyła się gorączkowa dzia­łalność kapitalizmu dążącego do . osiągnięcia równowagi i porządku wewnętrznego, monstrualna gra trustów, wstrząsy społeczne i ekonomiczne oraz  krwawe kon­flikty, rozmiarami swymi przekraczające wszystko, co ludzlkość dotąd znała.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!