PARK GIER I ZABAW

Zgłoszona i aprobowana w 1888 r. przez Radę Miejską Krakowa inicjatywa powołania do życia parku gier i zabaw dla dzieci i młodzieży wszystkich stanów była wydarzeniem, którego znaczenie wykracza daleko poza granice miasta czy dzielnicy kraju. Autorem i głównym realizatorem pomysłu był Henryk Jordan, zasłużony, ceniony i juz za życia sławny obywatel miasta Krako- ‘ wa, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego,; członek władz miejscowych i krajowych .Park, który do dziś nosi imię swego twórcy i stał się , swoistym wzorem’ dla innych tego typu na ziemiach polskich oraz poza granicami kraju, był, jak na owe czasy, zjawiskiem bez precedensu. Gromadził on —jak wspomnieliśmy — młodzież i’ dzieci z różnych warstw społecznych i zawodów, w. tym także liczne grupy wy­wodzące się ,z~ rodzin rzemieślniczych i robotniczych.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!