PEŁNIENIE FUNKCJI

Miały zatem już w samym założeniu pełnić funkcje ideologiczne , i- rzeczywiście przede wszystkim takie funkcje pełniły, co nie było okolicznością sprzyjającą analizowaniu – puścizny Jordana w aspekcie ogólnej teorii wychowa­nia „fizycznego. Zresztą wielkość dzieła Jordana — słusznie chyba — upatruje się głównie ,w praktycznej . stronie jego działalności, co bardziej sprzyja ferowaniu ^ entuzjastycznych ocen aniżeli pojawieniu się bezna­miętnych interpretacji i analiz porównawczych. Tak więc obraz dzieła Jordana, funkcjonujący we współczesnej świadomości społecznej, był kształtowany przez wiele pokoleń nie tylko dzięki przypominaniu , faktów związanych z początkami ruchu jordanowskie­go, ale przede wszystkim dzięki licznym, hipotezom na _temat funkcji, jakie ten ruch pełnił.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!