PERSPEKTYWA ZAŁAMANIA

„Zupełnie bliska -już w tym okresie [tzn; pod koniec I wojny światowej —Z. K.] pisze Henryk Zieliń­ski — perspektywa załamania  się mocarstw central­nych sprawiła, że dążenie do stworzenia niepodległego państwa polskiego stało się osią działalności nawet najbardziej dotąd przeciwstawnych ugrupowań politycz­nych. Jedynie SDKPiL oraz najbardziej zbliżone do niej Koła PPS-Lewicy, podporządkowywały niezmien­nie sprawę narodową sprawie zwycięstwa rewolucji so­cjalistycznej” .Jednakże koła aktywistyczne pozostające pod .wpły­wem . Piłsudskiego,  a także ugrupowania prawicowe, np.’ Narodowa Demokracja i Polskie Stronnictwo.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!