PEWNE OBIEKCJE

Pewne obiekcje budzą natomiast dotychczasowe interpretacje,. opinie i oceny tego zespołu idei, ‚jaki towarzyszył interesującemu nas eksperymentowi. Stąd też zasadniczym naszym celem w niniejszym rozdziale będzie dyskusja z dotąd ukształtowanymi poglądami na dzieło Jordana i ruch ogrodów jordanowskich. Ponie- waś zaś .— naszym zdaniem — zasadnicze nieporozu­mienia, nieścisłości oraz. nieadekwatne ujęcia puścizny Jordana’były wynikiem niewystarczającego uwzględ­nienia przez dotychczasowych interpretatorów kontek­stu społeczno-politycznego i teoretyczno-ideowego ini­cjatywy autora Parku Krakowskiego, niżej sięgniemy’ do owego kontekstu, być może nazbyt szeroko z punktu widzenia względnej jednolitości całości pracy: w dal- szych rozdziałach nie czynimy tego w , równym stopniu.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!