POCIĄGNIĘCIE ZA SOBĄ

Rozwój techniki pociągnął iza sobą szybki wzrost przemysłu, a co za tym idzie, dalsze (zróżnicowanie podziału pracy, z którym wiązano daleko idące tjiadzieje (A. Smith, E. Durkheim), wzrost ‘zatrudnienia w przemyśle i zwięk­szenie wydajności pracy. -Zjawiska te , sprzyjały naro­dzinom idei [postępu, która — mimo wielu symptomów kryzysu, uwidocznionych szczególnie iprzez ideologię romantyczną — (kroczyła w zwycięskim pochodzie aż do ostatnich lat XIX w. Na faikt ten ‚zwrócił uwagę Geor- ge Eriedmamn, przypominając, iż jeszcze w 1897 r. M. Berthelott wydał książkę ipt. Science et Morale, w której dał wyraz charakterystycznemu dla owych czasów nastrojowi ‚bezgranicznego zaufania do nauki, dzięki której dokonuje się postęp tnateaialno-tedhnicz- ny, społeczny i moralny.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!