PODKREŚLAJĄC ZŁOŻONOŚĆ

Podkreślając złożoność, niejednolitość i różnobarwność tej orientacji, a jedno­cześnie wskazując na pewne.jej linie rozwojowe,,nie należy jednak zapominać, iż nie był to kierunek jedyny, chociaż zapewne odegrał-on rolę dominującą. Warto natomiast w tym miejscu zauważyć, iż fakt ten miał zasadnicze znaczenie dla referowanych wyżej idei, zrodzonych z mieszczańskich ideałów społecznych, co nie oznacza oczywiście, iż pozbawione one były ele­mentów uniwersalnych, wykraczających poza – granice . interesów i potrzeb klasowych.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!