POLSKIE INICJATYWY

W Polsce zapoczątkowały, je inicjatywy’ Grzegorza’Piramowicza, Jędrzeja Śnia­deckiego oraz program Komisji Edukacji Narodowej. Podjęte w ten sposób próby kontynuowane były w okre­sie późniejszym, -a rozwinęły Się. szczególnie w dobie pozytywizmu oraz w wieku XX. „Dojrzały kapitalizm drugiej .połowy – XIX wieku — pisze Maciej Demel — z charakterystycznym dlań przeludnieniem miast a pau- peryzacją proletariatu,- stwarza na porządku dziennym , nowe problemy higieniczne, będąóe integralną częścią nadbrzmiiałej kwestii ‚socjalnej. Poziom nauk medycz­nych jest wówczas na tyle wysoki, że pozwala ziaatakować dotychczasowy porządek sanitarny z pozycji racjo­nalnych” .

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!