POPARCIE STANOWISK

Jak gdyby na poparcie tych stanowisk Henryk Sma- ‚ rzyński wracał kilkakrotnie do. myśli, o pionierstwie Jordana w ruchu wychowania fizycznego w Polsce,.co zresztą zostało zasygnalizowane już w tytule jego pra­scy, ale poza bardzo szczegółową relacją o działalności i poglądach Jordana ograniczył się jedynie do lakonicz- , nych stwierdzeń na temat znaczenia, tego ostatniego  w polskiej tradycji wychowania fizycznego, w rodzaju.ogrody stały się faktycznym zaczynem nowoczesnego sportu w Polsce, że. tu rozwinęły się pierwociny gier sporto- wych, wyrosły kadry zawodników, działaczy sporto­wych i trenerów, którzy stali się inicjatorami i podsta­wowym trzonem pierwszych klubów sportowych w Polsce” .

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!