POWIĄZANE ZE SOBĄ FAKTY

Wyłącznie z luźno powiązanych z sobą faktów  wnioskujemy, iż system Linga stanowiący punkt wyjścia współczesnych kierunków wychowania fizycz­nego jest istotnie systemem fizjologicznym, tzn. idącym po linii rozwoju i praw fizjologicznych natury ludzkiej. Jeszcze bardziej powikłaną w ustaleniu bilansu w organizmie przedstawią się sprawa następstw sportu. Będąc podłożem potężnych bodźców czynnościowych, na roz­wój i kształtowanie się życia wegetatywnego ustroju wpływających zdecydowanie dodatnio, sport wyłania jednocześnie liczne możliwości wpływów ujemnych, nie pozwalających dotąd na ostateczne wypowiedzenie się co do znaczenia trwałych następstw dłuższego uprawia­nia sportów.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!