POWOLNE PRZEKSZTAŁCANIE

Przekształcając się powoli i nie bez trudności w dyscyplinę naukową w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, funkcjonowała ona od chwili na­rodzin; jako system twierdzeń opisujących i ocenia jących rzeczywistość społeczną, będąc tym samym wy­razem określonych interesów, potrzeb i dążeń różnych grup społecznych, słowem funkcjonowała (i funkcjonuje nadal) w charakterze ideologii. Jako taka zawierała … ona w sobie sądy orzekające o faktach, które podpo­rządkowane były. bardzo często twierdzeniom o charak­terze wartościującym, pełniącym funkcję naczelnych wartości systemu.

 

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!