POŻĄDANA RZECZYWISTOŚĆ

Rzeczywistość pożądana bywała tu wielokrotnie mylona .z rzeczywistością realnie istnie­jącą, a. krytycznie oceniany zastany porządek rzeczy ‚ przeciwstawiany bardzo często postulowanej wizji czy ’ utopii bądź obrazowi wyidealizowanej przeszłości. Nade wszystko jednak dominowały w analizowanej myśli teo­retycznej treści emocjonalne, które określały kierunek poszukiwań, typ propagowanych wartości, charakter  wnioskowania i rodzaj wysuwanych celów. Słowem, nie zawsze uświadomione do końca pobudki i motywy uzyskiwały w głoszonych poglądach wielorakie warianty, racjonalnych uzasadnień. Takiemu stanowi rzeczy sprzyjała .

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!