PRZECIWKO ZJAWISKOM

Rrzeciwko tym zjawiskom postulowano irozmaite formy kompensacji .(ruchowej, których klasycznym wyra­zem był ruch boiskowy zrodzony u progu XX stulecia’ w kraju .o wysokim stopniu iroawoju urbanizacji, mianowicie w Stanach ‚Zjednoczonych, ruch, który’w wielu  formach przyjął się także w rozwiniętych krajach europejskich. W Polsce wyrazem tej tendencji ibył m. in. .eksperyment Jordania oraz pralktyka społeczno-wycho­wawcza ogrodów im, Raua w Warszawie. Wspomniane formy biologicznej i psychospołecznej kompensacji nie stanowiły początkowo – samodzielnych zjawisk kulturowych. Funkcjonowały iraczej jako ele- ‘ menty mającego bogate tradycje truchu higienicznego i wychowania zdrowotnego.

 

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!