PRZECIWSTAWIENIE PROGRAMU

To przeciw­stawianie -programu, budowy. państwa programowi re­wolucyjnej – przebudowy .społecznej, nawoływanie do realizacji pierwszego z tych zadań.kosztem drugiego, cechowało zresztą w większym lub mniejszym stopniu wszystkie partie burżuazyjńe. W każdym , bądź razie charakteryzowało, ono obóz piłsudczykowski, który od początku swego istnienia, a szczególnie, po, przewrocie majowym, stał. się głównym rzecznikiem ‘ dążeń nacjo­nalistycznych, manifestujących się wojną w 1920 r., katastrofalnym w skutkach odżegnywaniem się od so­juszu ze Związkiem Radzieckim, polityką wielkomocar- stwo-militarystycznó-faszyzującą,. ograniczeniem swo­bód demokratycznych i politycznych, apoteozowaniem władzy i roli państwa itp.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!