PRZEDSTAWIONE ZARYSY

Od przedstawionych dotąd ogólnych zarysów próbie- – matyki narodu i ideologii narodowej, charakterystycz­nej dla interesującego nas-okresu-historycznego, pro- . blematyki,.w którą uwikłane zostały zjawiska rozwija­jącego się nowoczesnego wychowania fizycznego i spor­tu, przejdźmy obecnie dć> zrelacjonowania kilku intere-; sującyćh i typowych wypowiedzi, na,teri temat, publikowanych w  polskim czasopiśmiennictwie poświęco­nym kulturze fizycznej.„Za kilka dni — przypominał warszawski „Ruch” — przypada dzień Grunwaldu. Grunwad w roku 1410 .]. Wyszliśmy wtedy zwycięsko z zapasów, w których ścierały się dwa odrębne duchy, dwa różne kierunki .. kultury.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!