PUBLICZNE URZĄDZENIE

Zarówno Piaseckiemu jak i innym — szczególnie autorom wspomnianej już pracy o ogrodach jordanow­skich — nie obcy był pogląd, iż w istotnym swoim as­pekcie idea Jordana sprowadza się do przeciwdziałania szkodliwym warunkom zdrowotnym, społecznym i psy­chicznym, w jakich zmuszeni są przebywać mieszkań­cy miast. Szczególnie dotyczy to dzieci. „Wielkie miasta istnieją tylko dla dorosłych — pisali Wędrowski i Śli- wowska —. Wybudowano je tak i tak je wyposażono w urządzenia publiczne, jakby w miastach .nigdy nie mia­ły żyć dzieci. Miasta nasze w dotychczasowych planach nie przewidywały ‚ konieczności dostarczania dzieciom odpowiednich terenów do zabaw, gdyż istniejące par­ki f ogrody z uporządkowanymi alejami, ścieżkami i nietykalnością trawników, w żadnej mierze nie od­powiadały rzeczywistym potrzebom dziecka” .

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!