REKREACJA

Drugim z kolei wyrazem omawianych tendencji był szeroko’rozumiany mich rekreacyjny sięgający do róż­nych form wychowania fizycznego i isportu, a wywo­dzący, jak sądzimy, swoją ideową legitymację ze’za*)- _<dzonej już w XVIII stuleciu (w teorii Jana Jakuba Rou­sseau) myśli o potrzebie powrotu człowieka do/wolnej od wpływów cywilizacyjnych natury, jako drogi wio­dącej ku utraconej autentyczności. ‚Problematyka ta, jak wiadomo, miała w refleksji filozoficznej XIX i XX wieku namiętnych kontynuatorów.            Antropocentryzm ‚dziewiętnastowiecznych – i dwudzie­stowiecznych systemów filozoficznych przyjął bowiem odrębną, w porównaniu z filozofią Oświecenia, koncep­cję człowieka jako gatunku.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!